در این لحظه روسی - انگلیسی واژه نامه تعدادی از 17,521 کلمات در روسی و نیز 181,073 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 365,403 جستجو کلمات / عبارات، میان 1,937 امروز.
برچسب ها: روسی - انگلیسی فرهنگ لغت، روسی، انگلیسی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین روسی، روسی-انگلیسی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به englishrussiandictionary.net
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
1.8511 / 0.1129 (19)
بازگشت به ابتدای صفحه